Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gurşunly Parazol

NI

Gurşunly Parazol NI mebellere garaşylýan zatlary diňe bir funksiýa däl-de, durmuşa geçirýär. Lýuks bazara niýetlenen parazol bilen bag fakelini täzelik bilen birleşdirip, gije-gündiz, gün otaglarynyň ýanynda ýa-da derýa kenaryndaky adamlary begendirýär. Barmak duýgurly OTC (bir sensorly dimmer) bilen ulanyjylar 3 kanaly yşyklandyryş ulgamynyň ýagtylygyny aýratyn rahatlykda dolandyryp bilerler. Az ýylylyk öndürýän pes woltly 12V LED draýwerini kabul etmek bilen, NI 2000pc-den gowrak 0,1W yşyklandyryjy ulgam üçin energiýa tygşytly elektrik üpjünçiligini üpjün edýär.

Taslamanyň ady : NI , Dizaýnerleriň ady : Terry Chow, Müşderiniň ady : FOXCAT.

NI  Gurşunly Parazol

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.