Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tortlar Üçin Sowgat Gaplamasy

Marais

Tortlar Üçin Sowgat Gaplamasy Tortlar üçin sowgat gaplamasy (maliýeleşdiriji). Suratda 15 tort ölçegli guty (Iki oktawa) görkezilýär. Adatça, sowgat gutulary ähli tortlary tertipli düzýär. Şeýle-de bolsa, aýratyn gaplanan tortlar gutulary başga. diňe bir dizaýna ünsi jemläp çykdajylary azaldýardylar we alty ýüzüň hemmesini ulanyp, klawiaturanyň her görnüşini döredip bildiler. Bu dizaýny ulanyp, kiçijik klawiaturadan başlap, 88 düwmejik uly pianino we hatda has ulurak islendik klawiatura ululygyny döredip bilerler. Mysal üçin, 13 düwmeden ybarat bir oktawa üçin 8 tort ulanýarlar. 88 açarlyk uly pianino bolsa 52 tortdan ybarat sowgat gutusy bolar.

Taslamanyň ady : Marais, Dizaýnerleriň ady : Kazuaki Kawahara, Müşderiniň ady : Latona Marketing Inc..

Marais Tortlar Üçin Sowgat Gaplamasy

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.