Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kitap Dükany

Guiyang Zhongshuge

Kitap Dükany Dagly koridorlar we stalaktit grotto görnüşli kitap tekjeleri bilen kitap dükany okyjylary Karst gowagy dünýäsine tanadýar. Şeýlelik bilen, dizaýn topary ajaýyp wizual tejribe getirýär, şol bir wagtyň özünde ýerli aýratynlyklary we medeniýeti has köp mähellä ýaýradýar. Guiyang Zhongshuge, Guiyang şäherinde medeni aýratynlyk we şäher ýadygärligi boldy. Mundan başga-da, Guýangdaky medeni atmosferanyň boşlugyny hem aradan aýyrýar.

Taslamanyň ady : Guiyang Zhongshuge, Dizaýnerleriň ady : Li Xiang, Müşderiniň ady : X+Living.

Guiyang Zhongshuge Kitap Dükany

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.