Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Maşyn

Lavazza Desea

Kofe Maşyn Italýan kofe medeniýetiniň doly toplumyny hödürlemek üçin döredilen dostlukly maşyn: espressodan hakyky kapuçino ýa-da latte çenli. Duýgur interfeýs saýlamalary iki aýratyn topara bölýär - biri kofe, beýlekisi süýt. Içgiler temperatura we süýt köpügi üçin güýçlendiriji funksiýalar bilen şahsylaşdyrylyp bilner. Zerur hyzmat merkezde yşyklandyrylan nyşanlar bilen görkezilýär. Enjam ýörite aýna krujka bilen gelýär we dolandyrylýan ýüzleý, arassalanan jikme-jiklikler we reňklere, materiallara aýratyn üns bermek bilen Lavazzanyň forma dilini ulanýar. gutar.

Taslamanyň ady : Lavazza Desea, Dizaýnerleriň ady : Florian Seidl, Müşderiniň ady : Lavazza.

Lavazza Desea Kofe Maşyn

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.