Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Maşyn

Lavazza Idola

Kofe Maşyn Öýde italýan espresso tejribesini gözleýän kofe söýüjiler üçin ajaýyp çözgüt. Akustiki seslenme bilen duýgur duýgur ulanyjy interfeýsinde dört sany saýlama we temperaturany ýokarlandyrmak funksiýasy bar, her tagam ýa-da pursat üçin aýratyn bir tejribe hödürleýär. Enjam ýitirilen suwy, doly gapakly konteýner ýa-da goşmaça yşyklandyrylan nyşanlaryň üsti bilen aşak düşmegiň zerurdygyny görkezýär we damja lýubkasy aňsatlyk bilen sazlanyp bilner. Açyk ruhy, ýokary hilli we çylşyrymly jikme-jiklikleri bilen dizaýn, Lavazzanyň döredilen diliniň ewolýusiýasydyr.

Taslamanyň ady : Lavazza Idola, Dizaýnerleriň ady : Florian Seidl, Müşderiniň ady : Lavazza.

Lavazza Idola Kofe Maşyn

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.