Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis Dizaýny

Brockman

Ofis Dizaýny Magdan söwdasyna esaslanýan maýa goýum firmasy hökmünde netijelilik we öndürijilik işiň esasy ugurlarydyr. Dizaýn ilki bilen tebigatdan ylham aldy. Dizaýnda görnüp duran başga bir ylham, geometriýa ünsi. Bu esasy elementler dizaýnlaryň başynda durýardy we şeýlelik bilen forma we giňişlige geometrik we psihologiki düşünjeleri ulanmak arkaly wizual terjime edildi. Dünýä derejesindäki täjirçilik binasynyň abraýyny we abraýyny saklamak üçin aýna we polatdan peýdalanmak arkaly özboluşly bir korporasiýa arenasy döreýär.

Taslamanyň ady : Brockman , Dizaýnerleriň ady : Catherine Cheung, Müşderiniň ady : THE XSS LIMITED.

Brockman  Ofis Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.