Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis Dizaýny

Brockman

Ofis Dizaýny Magdan söwdasyna esaslanýan maýa goýum firmasy hökmünde netijelilik we öndürijilik işiň esasy ugurlarydyr. Dizaýn ilki bilen tebigatdan ylham aldy. Dizaýnda görnüp duran başga bir ylham, geometriýa ünsi. Bu esasy elementler dizaýnlaryň başynda durýardy we şeýlelik bilen forma we giňişlige geometrik we psihologiki düşünjeleri ulanmak arkaly wizual terjime edildi. Dünýä derejesindäki täjirçilik binasynyň abraýyny we abraýyny saklamak üçin aýna we polatdan peýdalanmak arkaly özboluşly bir korporasiýa arenasy döreýär.

Taslamanyň ady : Brockman , Dizaýnerleriň ady : Catherine Cheung, Müşderiniň ady : THE XSS LIMITED.

Brockman  Ofis Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.