Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Senenama

NTT COMWARE “Season Display”

Senenama Bu ajaýyp nagyşlar boýunça möwsümleýin äheňleri öz içine alýan kesilen dizaýn bilen taýýarlanan stol senenamasy. Dizaýnyň iň esasy tarapy görkezilende, möwsümleýin sebäpler iň gowy görmek üçin 30 dereje burçda goýulýar. Bu täze görnüş, täze pikirleri döretmek üçin NTT COMWARE-nyň täze romanyny görkezýär. Palendarazuw giňişligi we dolandyrylýan setirler bilen senenama işleýşine pikir berilýär. Çalt görmek we ulanmak aňsat, beýleki kalendarlardan tapawutlandyrýan özboluşlylygy bilen tapawutlanýar.

Taslamanyň ady : NTT COMWARE “Season Display”, Dizaýnerleriň ady : Katsumi Tamura, Müşderiniň ady : NTT COMWARE CORPORATION.

NTT COMWARE “Season Display” Senenama

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.