Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Senenama

NTT COMWARE “Season Display”

Senenama Bu ajaýyp nagyşlar boýunça möwsümleýin äheňleri öz içine alýan kesilen dizaýn bilen taýýarlanan stol senenamasy. Dizaýnyň iň esasy tarapy görkezilende, möwsümleýin sebäpler iň gowy görmek üçin 30 dereje burçda goýulýar. Bu täze görnüş, täze pikirleri döretmek üçin NTT COMWARE-nyň täze romanyny görkezýär. Palendarazuw giňişligi we dolandyrylýan setirler bilen senenama işleýşine pikir berilýär. Çalt görmek we ulanmak aňsat, beýleki kalendarlardan tapawutlandyrýan özboluşlylygy bilen tapawutlanýar.

Taslamanyň ady : NTT COMWARE “Season Display”, Dizaýnerleriň ady : Katsumi Tamura, Müşderiniň ady : NTT COMWARE CORPORATION.

NTT COMWARE “Season Display” Senenama

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.