Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Natal-Ya Kartoçkasy

Season´s Greetings

Natal-Ya Kartoçkasy Kagyz 100% pagtadan ýasalýar, ýumşaklygy bilen moda bilen baglanyşygy nygtaýan ýakymly täsir edýär. Kartanyň aýdyň we stilistik dizaýny, häzirki zaman tötänleýin aýal eşiklerinde öňdebaryjy kompaniýa hökmünde CBR-iň şahsyýetini görkezýär. Gyzyl burunly keýik Rudolph biznesi we Ro Christmasdestwo birleşdirýär: Bir seretseň, garynjalary üýtgemez, diňe ikinji görnüşde asmaçynyň kiçi göwrümli üýtgemegi görkezilýär. Bu jikme-jiklikden başga-da, moda kompaniýasynyň häsiýetini açýan şarf.

Taslamanyň ady : Season´s Greetings, Dizaýnerleriň ady : Jens Lattke, Müşderiniň ady : CBR Fashion Group.

Season´s Greetings Natal-Ya Kartoçkasy

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn söhbetdeşligi

Dünýä belli dizaýnerler bilen söhbetdeşlik.

Dizaýn journalisturnalisti we dünýä belli dizaýnerler, suratkeşler we arhitektorlaryň arasynda dizaýn, döredijilik we täzelik barada iň soňky söhbetdeşlikleri we gepleşikleri okaň. Meşhur dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň we täzelikçileriň iň soňky dizaýn taslamalaryna we baýrakly dizaýnlaryna serediň. Döredijilik, innowasiýa, sungat, dizaýn we arhitektura barada täze düşünjeleri öwreniň. Ajaýyp dizaýnerleriň dizaýn prosesleri barada öwreniň.