Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Piwo Reňkleri

Beertone

Piwo Reňkleri Beertone, aýna görnüşindäki janköýerde hödürlenýän dürli piwo reňklerine esaslanýan ilkinji piwo salgylanma gollanmasydyr. Ilkinji neşir üçin ýurtdan, gündogardan günbatara, demirgazykdan günorta aýlanyp, 202 dürli çişlik piwo-dan maglumat ýygnadyk. Tutuş proses ýerine ýetirmek üçin köp wagt we jikme-jik logistika gerekdi, ýöne bu iki hyjuwyň netijesi bizi buýsandyrýar we indiki neşirler meýilleşdirilýär. Şat!

Taslamanyň ady : Beertone, Dizaýnerleriň ady : Alexander Michelbach, Müşderiniň ady : Beertone.

Beertone Piwo Reňkleri

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.