Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Piwo Reňkleri

Beertone

Piwo Reňkleri Beertone, aýna görnüşindäki janköýerde hödürlenýän dürli piwo reňklerine esaslanýan ilkinji piwo salgylanma gollanmasydyr. Ilkinji neşir üçin ýurtdan, gündogardan günbatara, demirgazykdan günorta aýlanyp, 202 dürli çişlik piwo-dan maglumat ýygnadyk. Tutuş proses ýerine ýetirmek üçin köp wagt we jikme-jik logistika gerekdi, ýöne bu iki hyjuwyň netijesi bizi buýsandyrýar we indiki neşirler meýilleşdirilýär. Şat!

Taslamanyň ady : Beertone, Dizaýnerleriň ady : Alexander Michelbach, Müşderiniň ady : Beertone.

Beertone Piwo Reňkleri

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.