Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Önümçilik / Post Önümçilik / Ýaýlym

Ashgabat Tele-radio Center ( TV Tower)

Önümçilik / Post Önümçilik / Ýaýlym Aşgabat Tele - Radio Merkezi (TW diňi) beýikligi 211 metr bolan, Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň günorta çetinde, deňiz derejesinden 1024 metr belentlikde ýerleşýän monumental bina. Telewizor diňi Radio we teleýaýlym programmalaryny öndürmek, post önümçiligi we ýaýlym üçin esasy merkezdir. Döwrebap sanly tehnologiýanyň iň gowy mysallaryndan biridir. Telewizor diňi Türkmenistany Aziýada HD ýerüsti ýaýlymynda öňdebaryjy etdi. TW diňi soňky 20 ýylda ýaýlymda iň uly tehnologiýa maýa goýumydyr.

Taslamanyň ady : Ashgabat Tele-radio Center ( TV Tower), Dizaýnerleriň ady : Polimeks Construction, Müşderiniň ady : Polimeks Construction .

Ashgabat Tele-radio Center ( TV Tower) Önümçilik / Post Önümçilik / Ýaýlym

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.