Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Önümçilik / Post Önümçilik / Ýaýlym

Ashgabat Tele-radio Center ( TV Tower)

Önümçilik / Post Önümçilik / Ýaýlym Aşgabat Tele - Radio Merkezi (TW diňi) beýikligi 211 metr bolan, Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň günorta çetinde, deňiz derejesinden 1024 metr belentlikde ýerleşýän monumental bina. Telewizor diňi Radio we teleýaýlym programmalaryny öndürmek, post önümçiligi we ýaýlym üçin esasy merkezdir. Döwrebap sanly tehnologiýanyň iň gowy mysallaryndan biridir. Telewizor diňi Türkmenistany Aziýada HD ýerüsti ýaýlymynda öňdebaryjy etdi. TW diňi soňky 20 ýylda ýaýlymda iň uly tehnologiýa maýa goýumydyr.

Taslamanyň ady : Ashgabat Tele-radio Center ( TV Tower), Dizaýnerleriň ady : Polimeks Construction, Müşderiniň ady : Polimeks Construction .

Ashgabat Tele-radio Center ( TV Tower) Önümçilik / Post Önümçilik / Ýaýlym

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.