Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kanselýariýa

commod – Feines in Holz

Kanselýariýa “Haryt” içerki işlerde ýöriteleşendir. “Agaçdan ýasalan önümler” şygary bilen kompaniýa aýratyn aýratyn ýaşaýyş jaý taslamalaryny durmuşa geçirýär. Kanselýariýa bu talaby kanagatlandyrmalydy. Azaldylan, ýöne oýnaýan düzüliş, esasanam garylan reňk bilen amala aşyryldy. Kanselýariýa firmanyň stilini we diňe iň gymmatly materiallary ulanmak ideologiýasyny görkezýär: Kagyz 100 göterim pagtadan, hakyky agaç şkafyň konwertlerinden ýasalýar. Wizit kartoçkalarynda adaty agaç önümlerini öz içine alýan 3 ölçegli otag döretmek arkaly kompaniýalaryň şygary “şekillendirilýär”.

Taslamanyň ady : commod – Feines in Holz, Dizaýnerleriň ady : Jens Lattke, Müşderiniň ady : Lattke und Lattke.

commod – Feines in Holz Kanselýariýa

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýn söhbetdeşligi

Dünýä belli dizaýnerler bilen söhbetdeşlik.

Dizaýn journalisturnalisti we dünýä belli dizaýnerler, suratkeşler we arhitektorlaryň arasynda dizaýn, döredijilik we täzelik barada iň soňky söhbetdeşlikleri we gepleşikleri okaň. Meşhur dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň we täzelikçileriň iň soňky dizaýn taslamalaryna we baýrakly dizaýnlaryna serediň. Döredijilik, innowasiýa, sungat, dizaýn we arhitektura barada täze düşünjeleri öwreniň. Ajaýyp dizaýnerleriň dizaýn prosesleri barada öwreniň.