Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gurşun Maýatnik Çyrasy

Stratas.07

Gurşun Maýatnik Çyrasy Jikme-jikliklerde ýokary derejeli gaýtadan işlemek we kämillik bilen ýönekeý, arassa we wagtlaýyn dizaýny döretmäge çalyşýarys. Esasanam ajaýyp simmetrik görnüşi bolan “Stratas.07” bu spesifikasiýanyň düzgünlerine düýbünden eýerýär. Gurlan Xicato XSM Aýdymçy seriýasy LED modulynda reňk görkeziji indeks> / = 95, ýagtylygy 880lm, kuwwaty 17W, reňk temperaturasy 3000 K - ýyly ak (isleg boýunça 2700 K / 4000 K) bar . LED modullaryň ömri öndüriji tarapyndan 50,000 sagat - L70 / B50 bilen kesgitlenýär we reňki ömrüň dowamynda yzygiderli (ömrüň dowamynda 1x2 ädim MacAdams).

Taslamanyň ady : Stratas.07, Dizaýnerleriň ady : Christian Schneider-Moll, Müşderiniň ady : STRATAS-leuchtenmanufaktur-berlin.de e.K..

Stratas.07 Gurşun Maýatnik Çyrasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.