Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

Tempo House

Ýaşaýyş Jaýy Bu taslama, Rio de Janeaneýrodaky iň özüne çekiji etraplaryň birinde kolonial stil jaýyny doly abatlamakdyr. Ekzotik agaçlardan we ösümliklerden doly (ajaýyp landşaft arhitektory Burle Marksyň özboluşly landşaft meýilnamasy) adatdan daşary ýerde gurlan esasy maksat, uly penjireleri we gapylary açmak bilen daşky bagy içerki giňişlikler bilen birleşdirmekdi. Bezegde möhüm italýan we braziliýa markalary bar we düşünjesi, müşderi (sungat kolleksiýasy) halaýan eserlerini görkezip biler ýaly, kanwada bolmagydyr.

Taslamanyň ady : Tempo House, Dizaýnerleriň ady : Gisele Taranto, Müşderiniň ady : Gisele Taranto Arquitetura.

Tempo House Ýaşaýyş Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.