Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

Tempo House

Ýaşaýyş Jaýy Bu taslama, Rio de Janeaneýrodaky iň özüne çekiji etraplaryň birinde kolonial stil jaýyny doly abatlamakdyr. Ekzotik agaçlardan we ösümliklerden doly (ajaýyp landşaft arhitektory Burle Marksyň özboluşly landşaft meýilnamasy) adatdan daşary ýerde gurlan esasy maksat, uly penjireleri we gapylary açmak bilen daşky bagy içerki giňişlikler bilen birleşdirmekdi. Bezegde möhüm italýan we braziliýa markalary bar we düşünjesi, müşderi (sungat kolleksiýasy) halaýan eserlerini görkezip biler ýaly, kanwada bolmagydyr.

Taslamanyň ady : Tempo House, Dizaýnerleriň ady : Gisele Taranto, Müşderiniň ady : Gisele Taranto Arquitetura.

Tempo House Ýaşaýyş Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.