Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bölek Satuw

Sport In Street

Bölek Satuw Dizaýny ýaşlaryň dürli gyzyklanýan ugurlaryny kesgitleýän dürli keýp tagtalary bilen başladyk. Köçe medeni dükany döretmek üçin tehnologiýa, sosial ulgam, köçe we tebigat temalary kabul edildi. Dükanyň ähli mebellerinde senagat materiallary a duýgur dünýäsi, duýgur deňagramlylyga ymtylýan atmosferany gyzdyrýan ajaýyp dünýägaraýyş. Çylşyrymly dizaýn dükanyň gizlin burçlarynda uly tolgunma döredýär. Orta ýerde goýlan ýokary ekran stendleri müşderileri gizlinlik bilen gyzyklandyrýar.

Taslamanyň ady : Sport In Street , Dizaýnerleriň ady : Ayhan Güneri, Müşderiniň ady : SPORT IN STREET.

Sport In Street  Bölek Satuw

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.