Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

Baan Citta

Ýaşaýyş Jaýy Esasy dizaýn düşünjesi, gadymy budda ýazgylarynda “Arassa toprak” hökmünde häsiýetlendirilen mifiki şalygy Earther ýüzünde Şambhala döretmekdi. Budistler Şambhalanyň döredilmeginiň iň soňky ruhy jennetiň döredilendigine ynanýarlar. Baan Citta dizaýnynyň iň köşeşdiriji, ýöne geň galdyryjy taraplaryndan biri reňk ulanmakdyr. Konserwatiw taýdan bitarap reňkler häzirki zaman öýleri üçin dizaýnerler tarapyndan saýlanan görnükli reňk shemasydyr. Baan Citta, tebigatyň Earther reňkleriniň arasynda bitarap palitrada reňk şatlyklarynyň döwrebaplygyny görkezýär.

Taslamanyň ady : Baan Citta, Dizaýnerleriň ady : Catherine Cheung, Müşderiniň ady : THE XSS LIMITED.

Baan Citta Ýaşaýyş Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.