Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Beşik, Çaýkanýan Oturgyçlar

Dimdim

Beşik, Çaýkanýan Oturgyçlar Lisse Wan Cauwenberge, çaýkanýan oturgyç we iki sany Dimdim oturgyjy birleşdirilende bäşlik ýaly köp görnüşli çözgüdi döretdi. Oturan oturgyçlaryň her biri polat diregli agaçdan ýasalýar we hoz şkafynda gutarýar. Çaga oturgyçlaryny emele getirmek üçin oturgyjyň aşagyndaky iki sany gysgyçyň kömegi bilen iki oturgyç biri-birine oturdylyp bilner.

Taslamanyň ady : Dimdim, Dizaýnerleriň ady : Lisse Van Cauwenberge, Müşderiniň ady : Lisse..

Dimdim Beşik, Çaýkanýan Oturgyçlar

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.