Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bezeg Dokma

Lasso

Bezeg Dokma Lasso kesgitleme hökmünde, bir ujunda işleýän uzyn ýüp. Ylham bermegiň ýerine; bu dokma önüminiň netijesidir. Lightagtylyk gaty ýumşak geçip biler ýaly, käbir ýöriteleşdirilen kanallardan başga-da, aýratyn duýgur we estetiki. Industryarym senagat - ýarysy ýasalan, elektron dokalýan we elde kesilen. Bu taslama süýji ýaly gaty özüne çekiji we endikli bolup, dokma dizaýneri hökmünde karýeramda iň esasy kynçylyklaryň we açyşlaryň biri boldy. Bu taslama serendipiýa, büdremek, tötänleýin açyş, bagtlylyk we betbagtçylyk hakda.

Taslamanyň ady : Lasso, Dizaýnerleriň ady : Cristina Orozco Cuevas, Müşderiniň ady : Cristina Orozco Cuevas Studio.

Lasso Bezeg Dokma

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.