Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bezeg Dokma

Lasso

Bezeg Dokma Lasso kesgitleme hökmünde, bir ujunda işleýän uzyn ýüp. Ylham bermegiň ýerine; bu dokma önüminiň netijesidir. Lightagtylyk gaty ýumşak geçip biler ýaly, käbir ýöriteleşdirilen kanallardan başga-da, aýratyn duýgur we estetiki. Industryarym senagat - ýarysy ýasalan, elektron dokalýan we elde kesilen. Bu taslama süýji ýaly gaty özüne çekiji we endikli bolup, dokma dizaýneri hökmünde karýeramda iň esasy kynçylyklaryň we açyşlaryň biri boldy. Bu taslama serendipiýa, büdremek, tötänleýin açyş, bagtlylyk we betbagtçylyk hakda.

Taslamanyň ady : Lasso, Dizaýnerleriň ady : Cristina Orozco Cuevas, Müşderiniň ady : Cristina Orozco Cuevas Studio.

Lasso Bezeg Dokma

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.