Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
, Içki

Zen

, Içki Zen, islendik müşderiniň tehniki islegini kanagatlandyrmak we goşmaça içerki dizaýnyň estetiki gözelligini üpjün etmek üçin täze we doly özleşdirilip bilinýän üns merkezidir. Zen bazardaky iň kiçijik nokatlardan biridir. Şeýlelik bilen, ZEN gurnalan gurşawda has oňat birleşdirilip, döredilmezden we invaziv bar bolmazdan. Bu, reňkler, tebigy agaçlar we ş.m. bilen ýokary derejede özleşdirilip, Zeniň dizaýny, işlemäge we ýönekeýlige gönükdirilen, dowamly, asuda we üýtgeşik gözelligi awlamak üçin wagtlaýyn görnüşlere esaslanýar.

Taslamanyň ady : Zen, Dizaýnerleriň ady : Rubén Saldaña Acle, Müşderiniň ady : Arkoslight.

Zen , Içki

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.