Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
, Içki

Zen

, Içki Zen, islendik müşderiniň tehniki islegini kanagatlandyrmak we goşmaça içerki dizaýnyň estetiki gözelligini üpjün etmek üçin täze we doly özleşdirilip bilinýän üns merkezidir. Zen bazardaky iň kiçijik nokatlardan biridir. Şeýlelik bilen, ZEN gurnalan gurşawda has oňat birleşdirilip, döredilmezden we invaziv bar bolmazdan. Bu, reňkler, tebigy agaçlar we ş.m. bilen ýokary derejede özleşdirilip, Zeniň dizaýny, işlemäge we ýönekeýlige gönükdirilen, dowamly, asuda we üýtgeşik gözelligi awlamak üçin wagtlaýyn görnüşlere esaslanýar.

Taslamanyň ady : Zen, Dizaýnerleriň ady : Rubén Saldaña Acle, Müşderiniň ady : Arkoslight.

Zen , Içki

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.