Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gapdal Stol

una

Gapdal Stol bökdençsiz integrasiýa una tablisanyň özenidir. üç sany akja görnüşi birleşýän aýna ýüzüni birleşdirmek üçin birleşýär. materiallara we olaryň mümkinçiliklerine çuňňur üns bermegiň önümi, daşky görnüşi gaty howaly we ajaýyp ýeňil, una deňagramlylygyň we merhemetiň beýany hökmünde ýüze çykýar.

Taslamanyň ady : una, Dizaýnerleriň ady : Conor McDonald, Müşderiniň ady : conor mcdonald creative.

una Gapdal Stol

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.