Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe

XX265

Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe Plastiki şkaf dizaýny, logotip we wizual illýuziýa üçin ekranyň aşagynda galan dokumasy we ýalpyldawuk görnüşi bolan adaty modellerden tapawutlanýar. BMS önümçilik usulyna baglylykda model dizaýn duýgusy bilen bir hatarda gaty tygşytly. Stoluň ýokarky stend dizaýny, hrom effekt çyzgysy arkaly tomaşaçylara yzygiderli akýan görnüşe eýe. Şeýlelik bilen, kabinetiň dizaýny we stend dizaýny biri-birini doldurýar.

Taslamanyň ady : XX265, Dizaýnerleriň ady : Vestel ID Team, Müşderiniň ady : Vestel Electronics Co..

XX265 Ýolbaşçylyk Edýän Telewideniýe

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn rowaýaty

Rowaýata öwrülen dizaýnerler we baýrakly eserler.

Dizaýn rowaýatlary, gowy dizaýnlary bilen Dünýämizi has gowulaşdyrýan örän meşhur dizaýnerlerdir. Rowaýata öwrülen dizaýnerleri we olaryň innowasion önüm dizaýnlaryny, özboluşly sungat eserlerini, döredijilik arhitekturasyny, ajaýyp moda dizaýnlaryny we dizaýn strategiýalaryny öwreniň. Bütin dünýäde baýrakly dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň, täzelikçileriň we markalaryň özboluşly dizaýn eserlerinden lezzet alyň we öwreniň. Döredijilik dizaýnlaryndan ylham alyň.