Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sumka

Handbags 3D

Sumka Mariela Calvé markasynyň ruhy, ahyrky we jikme-jikliklere aýratyn üns bermek bilen häzirki zaman, zenan we kosmopolit, ýönekeý, ajaýyp we dizaýn teklibini kesgitläp biler. Torbalar we esbaplar ýygyndylarynyň hersinde ajaýyp materiallar we janly reňkler bilen güýçlendirilen organiki we binagärlik görnüşleriniň utgaşmasy görkezilýär, bu yzyň aýratyn we üýtgeşik bolmagyny üpjün edýär. Deri, kanwas, neopren we beýleki seresaplylyk bilen saýlanan hil materiallary baş gahryman bolan täze stili öňe sürmek bilen häsiýetlendirilýär.

Taslamanyň ady : Handbags 3D, Dizaýnerleriň ady : Mariela Calvé, Müşderiniň ady : Mariela Calvé.

Handbags 3D Sumka

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.