Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Aýak Köprüleriniň Kuwwatly Işjeňleşdirilmegi

Solar Skywalks

Aýak Köprüleriniň Kuwwatly Işjeňleşdirilmegi Dünýädäki paýtagtlar, Pekin ýaly, köp hereketli arteriýalardan geçýän köp sanly köpri bar. Olar köplenç özüne çekiji bolup, umumy şäher täsirini peseldýärler. Dizaýnerleriň aýak köprülerini estetiki, güýç öndürýän PV modullary bilen örtmek we olary özüne çekiji şäher nokatlaryna öwürmek pikiri diňe bir dowamly bolman, eýsem şäher keşbinde özüne çekiji heýkeltaraşlyk dürlüligini döredýär. Aýak köprüleriniň aşagyndaky elektron awtoulag ýa-da E-welosiped zarýad beriş stansiýalary gün energiýasyny göni ýerinde ulanýarlar.

Taslamanyň ady : Solar Skywalks, Dizaýnerleriň ady : Peter Kuczia, Müşderiniň ady : Avancis GmbH.

Solar Skywalks Aýak Köprüleriniň Kuwwatly Işjeňleşdirilmegi

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.