Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çilim / Sakgyç Binasy

Smartstreets-Smartbin™

Çilim / Sakgyç Binasy Üýtgeşik mümkinçiliklere eýe bolan köp patentlenen hapalar, Smartbin ™ bar bolan köçe infrastrukturasyny ekiz, lampa postunyň ýa-da bellik postunyň islendik ululygyna ýa-da görnüşine ýa-da diwarlara, demirýollara we plintlere ýeke-täk görnüşde gurýar. Bu, köçe sahnasyna bidüzgünçilik goşmazdan, elmydama elýeterli bolan çilim we sakgyç hapalary üçin torlary döretmek üçin bar bolan köçe emläklerinden täze, garaşylmadyk bahany çykarýar. “Smartbin”, çilim we sakgyç hapalaryna täsirli jogap bermek arkaly dünýädäki şäherlerde köçe idegini üýtgedýär.

Taslamanyň ady : Smartstreets-Smartbin™, Dizaýnerleriň ady : SMARTSTREETS LTD, Müşderiniň ady : Smartstreets Ltd.

Smartstreets-Smartbin™ Çilim / Sakgyç Binasy

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.