Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gaplama Dizaýny Gaplamanyň

INNOTIVO - BORN TO IMPRESS

Gaplama Dizaýny Gaplamanyň Taslama, bar bolan önüm gaplamasy bilen täze täsir galdyrdy, müşderim täsir etmedi. Bu, INNOTIVO-nyň şu wagta çenli eden ilkinji önümi, müşderim geljekde geljek önümler üçin kesgitlemäni kesgitlemegime garaşdy we bu önüm gaplamasy "INNOTIVO" dizaýn usulyny, Futuristik we Güýçli Visual Impact-y üstünlikli ýerine ýetirdi.

Taslamanyň ady : INNOTIVO - BORN TO IMPRESS , Dizaýnerleriň ady : Jeffery Yap ®, Müşderiniň ady : JEFFERY YAP DESIGN .

INNOTIVO - BORN TO IMPRESS   Gaplama Dizaýny Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.