Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gaplama Dizaýny Gaplamanyň

INNOTIVO - BORN TO IMPRESS

Gaplama Dizaýny Gaplamanyň Taslama, bar bolan önüm gaplamasy bilen täze täsir galdyrdy, müşderim täsir etmedi. Bu, INNOTIVO-nyň şu wagta çenli eden ilkinji önümi, müşderim geljekde geljek önümler üçin kesgitlemäni kesgitlemegime garaşdy we bu önüm gaplamasy "INNOTIVO" dizaýn usulyny, Futuristik we Güýçli Visual Impact-y üstünlikli ýerine ýetirdi.

Taslamanyň ady : INNOTIVO - BORN TO IMPRESS , Dizaýnerleriň ady : Jeffery Yap ®, Müşderiniň ady : JEFFERY YAP DESIGN .

INNOTIVO - BORN TO IMPRESS   Gaplama Dizaýny Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn topary

Dünýäniň iň uly dizaýn toparlary.

Käwagt hakykatdanam ajaýyp dizaýnlary düzmek üçin zehinli dizaýnerleriň uly topary gerek. Her gün aýratyn baýrakly innowasiýa we döredijilik dizaýn toparyny hödürleýäris. Dünýädäki dizaýn toparlaryndan özboluşly we döredijilik arhitekturasyny, oňat dizaýn, moda, grafika dizaýny we dizaýn strategiýasy taslamalaryny öwreniň we tapyň. Uly ussat dizaýnerleriň özboluşly eserlerinden ylham alyň.