Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Keramika

inci

Keramika Elegance aýnasy; Inci, ak we ak reňkli merjeniň gözelligini görkezýär we giňişliklere asyllylygy we nepisligi görkezmek isleýänler üçin dogry saýlawdyr. Inci çyzyklary 30 x 80 sm ululykda öndürilýär we ak we gara synpy ýaşaýyş ýerlerine alyp barýar. Üç ölçegli dizaýn sanly çaphana tehnologiýasy arkaly öndürilýär.

Taslamanyň ady : inci, Dizaýnerleriň ady : Bien Seramik Design Team, Müşderiniň ady : BİEN SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş..

inci Keramika

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.