Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Emeli Topografiýa

Artificial Topography

Emeli Topografiýa Gowak ýaly uly mebel Bu baýrakly taslama, konteýner halkara bäsleşiginde baş sungat baýragyny aldy. Meniň pikirim, gowak ýaly amorf giňişlik gurmak üçin konteýneriň içindäki göwrümi boşatmak. Diňe plastmassa materialdan ýasalýar. 10 mm galyňlykdaky ýumşak plastmassa materialyň takmynan 1000 sahypasy kontur çyzgy görnüşinde kesilip, gatlak ýaly laminirlendi. Bu diňe bir sungat däl, eýsem uly mebel. Allhli bölekler diwan ýaly ýumşak bolany üçin, bu giňişlige giren adam öz bedeniniň görnüşine laýyk ýer tapyp dynç alyp biler.

Taslamanyň ady : Artificial Topography, Dizaýnerleriň ady : Ryumei Fujiki and Yukiko Sato, Müşderiniň ady : .

Artificial Topography Emeli Topografiýa

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.