Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Stol

Minimum

Stol Önümçilikde we transportda gaty ýeňil we ýönekeý. Daşky görnüşi gaty ýeňil we üýtgeşik bolsa-da, örän amatly dizaýn. Bu bölüm doly sökülip, islendik ýerde sökülip we aýrylyp bilner. Uzynlygy birleşdirip bolýar, sebäbi demir birleşdirijiler arkaly gurnalan agaç-metal aýaklar bolup biler. Aýaklaryň görnüşi we reňki talaplara görä üýtgedilip bilner.

Taslamanyň ady : Minimum, Dizaýnerleriň ady : Viktor Kovtun, Müşderiniň ady : Xo-Xo-L design.

Minimum Stol

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.