Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çyzgy Şablonlary

insectOrama

Çyzgy Şablonlary “InsectOrama” 48 şekili öz içine alýan 6 sany çyzgy şablonydyr. Çagalar (we ulular) hyýaly jandarlary çekmek üçin ulanyp bilerler. Çyzgy şablonlarynyň köpüsinden tapawutlylykda mör-möjekOrama doly şekilleri öz içine almaýar, diňe bölekleri: kelleler, jisimler, penjeler ... Elbetde mör-möjek bölekleri, beýleki haýwanlaryň we adamlaryň bölekleri. Galam ulanyp, tükeniksiz jandarlary kagyz ýüzüne yzarlap, soňra reňkläp bolýar.

Taslamanyň ady : insectOrama, Dizaýnerleriň ady : Stefan De Pauw, Müşderiniň ady : .

insectOrama Çyzgy Şablonlary

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.