Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hammam Ýygnamak

Up

Hammam Ýygnamak Upokarda, Emanuele Pangrazi tarapyndan taýýarlanan hammam kolleksiýasy ýönekeý düşünjäniň täzelik döredip biljekdigini görkezýär. Başlangyç pikir, sanitariýanyň oturýan tekizligini birneme egip rahatlygy gowulandyrmakdyr. Bu pikir esasy dizaýn mowzugyna öwrüldi we kolleksiýanyň ähli elementlerinde bar. Esasy tema we berk geometrik gatnaşyklar kolleksiýa Europeanewropanyň tagamyna laýyklykda häzirki zaman stilini berýär.

Taslamanyň ady : Up, Dizaýnerleriň ady : Emanuele Pangrazi, Müşderiniň ady : Huida Sanitary Ware Co. Ltd..

Up Hammam Ýygnamak

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.