Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kinetiki Elektron Deprekler

E Drum

Kinetiki Elektron Deprekler Girosferadan ylham sergi adatdan daşary tejribe döredýän birnäçe elementi birleşdirýär. Gurnama görnüşini üýtgedýär we deprekçiniň ýerine ýetirmegi üçin dinamiki gurşaw döredýär. Edrum ses çyrasy bilen giňişligiň arasyndaky päsgelçiligi döwýär, her bellik ýagtylyga öwrülýär.

Taslamanyň ady : E Drum, Dizaýnerleriň ady : Idan Herbet, Müşderiniň ady : Teta Music , Cochavi&Klein.

E Drum Kinetiki Elektron Deprekler

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.