Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gezelenç

Evolutionary

Gezelenç Önüm, dürli şertlerde dürli çagalara ideg önümleri bilen iş salyşmakda adaty çaga durmuşy tejribesi bilen ylham alýar. Adaty funksiýalardan tapawutly üç sany birleşdirilen funksiýanyň ewolýusiýa ulgamy bar. Adamlar çagalaryny golaýdaky seýilgähe äkitmek islänlerinde, asyl işini görkezýär. Şeýle hem adamlar welosiped sürmegi, ekologiýa taýdan arassa syýahat re modeimini saýlap, ony yzky oturgyja goýup bilerler. Çaga aç bolsa, islendik ýerde iýmitlenýän oturgyçda ösüp biler. Onuň ewolýusiýa häsiýeti howpsuzlyga, amatlylyga we salkyn görnüşe ýetýär.

Taslamanyň ady : Evolutionary, Dizaýnerleriň ady : Yuefeng ZHOU, Müşderiniň ady : Yuefeng ZHOU.

Evolutionary Gezelenç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.