Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çaý Ammary

Redo

Çaý Ammary Taslama düşünjesi, adaty ammaryň ýeke-täk işini bozýar we garyşyk meýdan re throughimi arkaly ýaşaýyş durmuşyna laýyklykda täze sahna döredýär. Häzirki zaman şäher durmuşynyň (kitaphanalar, galereýalar, sergi zallary, çaý we içgi tagam merkezleri) özüni alyp barş keşbini ýerleşdirmek bilen, bir mikro giňişligi “has uly” masştabda “açyk şäher meýdanyna” öwürýär. Taslama hususy çakylyklary we döwlet edaralarynyň makro-estetiki tejribesini birleşdirmäge synanyşýar.

Taslamanyň ady : Redo, Dizaýnerleriň ady : Hongrui Luan / SIGNdeSIGN, Müşderiniň ady : SIGNdeSIGN.

Redo Çaý Ammary

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.