Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köp Wezipeli Oturgyç

Dodo

Köp Wezipeli Oturgyç Bu oturgyja, ýa-da gutuda öwrülen oturgyçmy? Bu oturgyjyň ýönekeýligi we köp wezipeli bolmagy, ulanyjylara zerur bolanda ulanmaga mümkinçilik berýär. Aslynda bu görnüş gözleglerden gelýär, ýöne tarak ýaly gurluş dizaýneriň çagalyk ýatlamalaryndan gelýär. Bogunlaryň we buklama ulgamynyň ukyby, bu önümi aýratyn we ulanmagy aňsatlaşdyrýar.

Taslamanyň ady : Dodo, Dizaýnerleriň ady : Mohammad Enjavi Amiri, Müşderiniň ady : Mohammad Enjavi Amiri.

Dodo Köp Wezipeli Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.