Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis Giňişliginiň Içerki Dizaýny

Visa TLV

Ofis Giňişliginiň Içerki Dizaýny Şirli Zamir Dizaýn studiýasy, Rotsild 22-Tel Awiwde ýerleşýän täze VISA innowasiýa merkezini we ofislerini dizaýn etdi. Ofis meýilnamasy giň asuda iş ýerlerini, resmi däl hyzmatdaşlygy we resmi konferensiýa otaglaryny hödürleýär. Bu ýer ýaş başlangyç kompaniýalary üçin hödürlenýän kärende stollaryndan hem ybarat. Taslamanyň meýilnamasynda innowasiýa merkezi, göçürilýän bölüm arkaly adamlaryň sanyna görä kesgitlenip bilinjek giňişlik hem bardy. Tel Awiwiň şäher görnüşi ofisde öz beýanyny tapdy. Penjiräniň daşyndaky binalaryň döreden ritmi dizaýna getirildi.

Taslamanyň ady : Visa TLV, Dizaýnerleriň ady : SHIRLI ZAMIR DESIGN STUDIO, Müşderiniň ady : VISA.

Visa TLV Ofis Giňişliginiň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.