Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gulakhalkalar

Qashqai

Gulakhalkalar Bu dizaýn, Eýranyň günorta-günbataryndaky Kaşkaý çarwalarynyň medeniýetine özboluşly aýratynlyklaryny berýär. Goç nagşy we ýelekler ikisi hem Kilim dizaýnlaryndan alnan, öňki hasyllylygy alamatlandyrýan, ikinjisi derrew adaty Kaşkaý halylarynyň nagyşlaryny ýada salýar. Küpek eşikleri deriňiziň äheňine ýa-da köýnegine doly laýyk gelýär. Suratkeşiň taýpa bilen şahsy tejribesinden alnan dizaýn, çarwa durmuş ýörelgesi bilen döwrebaplyk duýgusyny bermäge synanyşýar.

Taslamanyň ady : Qashqai, Dizaýnerleriň ady : Arianaz Dehghan, Müşderiniň ady : Arianaz Design.

Qashqai Gulakhalkalar

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.