Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Atçylyk Sport Merkezi

Equitorus

Atçylyk Sport Merkezi “Equitorus” iň ýokary derejede bäsleşýän atlary abatlamak, taýýarlamak we taýýarlamak üçin ähli sanitariýa we tehnologiki talaplary kanagatlandyrmalydyr. Toplumda at eýeleriniň boş wagtlary ýaşamak we dynç almak üçin zerur bolan ähli infrastruktura bar. Çylşyrymly elementiň iň ajaýyp elementi, ýelimlenen agaçdan ýasalan uly ýapyk meýdançadyr we tomaşaçy oturgyçlary we kafesi bilen L görnüşindäki galereýany öz içine alýar. Obýekt tebigy gurşawa garşylyk hökmünde kabul edilýär. Kimdir biri reňkli öý ýassygyny ýere ýaýradana meňzeýär.

Taslamanyň ady : Equitorus , Dizaýnerleriň ady : Polina Nozdracheva, Müşderiniň ady : ALPN / Architectural laboratory of Polina Nozdracheva Ltd.

Equitorus  Atçylyk Sport Merkezi

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.