Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kitap Tekjesi

More Is Different

Kitap Tekjesi Çig malyň ulanylyşyny azaldýan kitapçany teklip etmek isleginden alnan “Has tapawutly” (MID) ýaňlanýar we agaç ussatlygy baradaky ata-baba bilimlerini häzirki zaman dizaýny bilen birleşdirýär. Iw-Mari Geffroý kitap bukjasynyň ulanylyşyna täze many berýär. Funksiýany, estetikany, garşylygy ýa-da dowamlylygy bozmaýan düşünje bu wagtlaýyn dizaýnda we garaşylmadyk synagda tapylyp bilner.

Taslamanyň ady : More Is Different, Dizaýnerleriň ady : yves-marie Geffroy, Müşderiniň ady : Yves-Marie Geffroy.

More Is Different Kitap Tekjesi

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.