Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Suw Analizatory

OFi

Suw Analizatory Ofi bilen, “Akylly ýüzýän obýekt” üçin howuzyň uzakdan dolandyrylmagy şemal bolýar! Bu doly ulgam, suw parametrlerine yzygiderli gözegçilik etmäge, şeýle hem anomaliýa ýüze çykan badyna awtomatiki duýduryş bermäge we ýerine ýetirilmeli abatlaýyş çäreleri barada maslahat almaga mümkinçilik berýär. Iň ýokary rahatlyk üçin “Smartfon” programmasy islendik wagtda ähli maglumatlary gözden geçirmäge mümkinçilik berýär. Ofi yzygiderli birnäçe parametrleri ölçän zondlar bilen enjamlaşdyrylandyr: pH, duz ... We 3 reňkli LED, eýesine bir basseýniň ýagdaýyny bilmäge mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : OFi , Dizaýnerleriň ady : Frédéric Clermont, Müşderiniň ady : Asamgo.

OFi  Suw Analizatory

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýneri

Dünýäniň iň gowy dizaýnerleri, suratkeşleri we binagärleri.

Gowy dizaýn uly ykrar edilmelidir. Her gün özboluşly we innowasion dizaýnlary, ajaýyp binagärçiligi, ajaýyp modany we döredijilik grafikasyny döredýän ajaýyp dizaýnerleri görkezmekden hoşal. Bu gün size dünýäniň iň uly dizaýnerlerinden birini hödürleýäris. Bu gün baýrakly dizaýn portfelini gözden geçiriň we gündelik dizaýn ylhamyňyzy alyň.