Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kenar

Sousmotif

Kenar Bir ýurduň taryhynyň we halk döredijiliginiň taraplaryny başga bir nukdaýnazardan görmek gaty gyzykly. Bu bolsa, Demirgazyk Gresiýada adaty dokma önümçiliginde öndürilen dokma önümlerinden tapylan motif bilen ylhamlanan “Sousmotif” -iň döredilmegine sebäp boldy. Taryh kenar ýakasynda ýaşaýar we täze öwrüm edýär.

Taslamanyň ady : Sousmotif, Dizaýnerleriň ady : Vassilis Mylonadis, Müşderiniň ady : MYDESIGN MYLONADIS.

Sousmotif Kenar

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.