Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köpçülikleýin Ses Mebelleri

Sonoro

Köpçülikleýin Ses Mebelleri "Sonoro", Kolumbiýada köpçülikleýin ses mebellerini (zarba guraly) dizaýn etmek we ösdürmek arkaly jemgyýetçilik mebelleriniň ideýasynyň üýtgemegine esaslanýan taslama. Bu üýtgeýär, höweslendirýär we döredýär, şahsyýetiň elementlerine güýç bermäge mümkinçilik berýän medeni dürlüligi sebäpli özlerini beýan etmek üçin jemgyýet tarapyndan döredilen medeni tejribeleriň goşulmagyny döredýär. Bu goşulan ýeriň töwereginde dürli ulanyjylaryň (ýaşaýjylar, syýahatçylar, myhmanlar we talyplar) arasynda özara täsirleşmek we jemgyýetleşmek üçin giňişlik döredýän mebel.

Taslamanyň ady : Sonoro, Dizaýnerleriň ady : Kevin Fonseca Laverde, Müşderiniň ady : Universidad Nacional de Colombia sede Palmira and Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín.

Sonoro Köpçülikleýin Ses Mebelleri

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.