Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yşyklandyryş Käsesi Yşyklandyryşyň

Oriental landscape

Yşyklandyryş Käsesi Yşyklandyryşyň Lightagtylyk kubogynyň peýza. Suraty, Koreýanyň adaty peýza. Suraty Soomook-sansuhwa-dan alnan. Inatedagtylandyrylan keramika sungaty hökmünde gaýtadan düşündirilen peýza cup, käse diwarlarynyň galyňlygynyň üýtgemegi bilen “çyzylýar”. Cupagtylyk kubogy çaý çaýy hökmünde ulanylýar we oturdylan yşyk-diodly küýze bilen birleşdirilende bezeg yşyklandyryşyna öwrülýär. Yşyk sensor datçigi bilen ýakylýar we öçürilýär we Micro-USB birikmesini goldaýan zarýad berilýän batareýa bilen işleýär.

Taslamanyň ady : Oriental landscape, Dizaýnerleriň ady : Kim, Müşderiniň ady : BO & BONG ceramic art studio.

Oriental landscape Yşyklandyryş Käsesi Yşyklandyryşyň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.