Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofisiň Içerki Dizaýny

Ipek University Presidency

Ofisiň Içerki Dizaýny Binanyň meýdany 8500 m2, birinji gatdan we dört gatdan ybarat. Şonuň üçin galereýa meýdançasy birinji gatdaky agaç parapet bilen gutarýan we iki tarapdan hem üznüksizligi üpjün edýän tegelek basgançakdyr. Bu dinamiki agaç gurluş, konseptual çemeleşme bilen "bilim spiraly" hökmünde ýüze çykdy. Bu köplenç binada spiral agaçdan ýasalan gurluş bilen duýulýar. Potol ulgamy agaç spiral bilen birleşdirilen tersine uçýan perforasiýa hökmünde döredildi. Şift ulgamy agaç spiralyna ünsi çekýär.

Taslamanyň ady : Ipek University Presidency, Dizaýnerleriň ady : Craft312 Studio, Müşderiniň ady : Craft312 studio.

Ipek University Presidency Ofisiň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.